Новини

Въпроси и отговори

Контакти

 

0879 01 71 71
0879 50 30 88

 

Имейл:
info@creditor.bg

Върни надвзетите пари от кредитора!

Дали Вашият кредитор спазва законът?

Услуга за потребители на бързи кредити, които са платили лихви и такси над допустимите в закона.

Изплатили сте бърз кредит?
На мнозина се е налагало да вземат бърз кредит с двойни и тройни лихви.

Платили сте високи лихви?
Лихвите и таксите по потребителските кредити имат максимален размер, определен от закона.

Какъв е проблемът?
Почти винаги фирмите за бързи кредити незаконно начисляват различни суми под формата на такси, услуги и неустойки.

Имате право на връщане на надплатеното! Ще проведем извънсъдебни и съдебни процедури, с които ще накараме фирмите за бързи кредити да ви върнат надвзетите пари.

За нас

Експертният екип на creditor.bg помага на потребителите на бързи кредити да възстановят  надплатените суми по използваните от тях кредитни услуги. Ако се чувстваш ощетен или пострадал от използването на такъв вид кредитни услуги, можеш да се обърнеш към нас с конкретни въпроси, както и да заявиш възстановяване на надплатени суми.

Какво представляват
надплатените суми по кредити?

Много от потребителите на бързи кредити заплащат всички суми, които техните кредитори изискват. Често тези суми надхвърлят предвидените в закона лимити и се основават на недействителни, нищожни и/или неравноправни клаузи в договорите за кредит. Именно поради това потребителите имат право да изискват възстановяването на тези суми.

Какви са необходимите стъпки?

За да използвате creditor.bg е необходимо:

1. Да имате сключен преди не повече от 5 години договор за потребителски кредит с фирма за бързи кредити.

2. Да сте погасили задълженията по него.

3. Да попълнете заявление за възстановяване на суми и да сключите договор с нас. Веднага след като потвърдите условията ни екипът ни задейства процедурите по връщане на надплатеното.

4. Екипът ни стартира преговори с небанковите финансови институции за лихви и такси, които не дължите. Използваме предимството да преговаряме наведнъж за множество потребители. Ако не постигнем успех при преговорите завеждаме съдебни дела изцяло за наша сметка.

5. След успешното приключване на процедурите, creditor.bg ще ви преведе сумите по удобен за вас начин – чрез EasyPay,  по Revolut или по банков път. Сроковете са от 3 до 24 месеца.